Nimekäänüs

Nimekäänüs vai nimesütlejä käänüs vai nominatiiv om nimi-, umahus-, asõ- ja arvsõnno käänüs ja vastas küsümüsele kiä? miä?

Inämbjaolt om nimekäänüs sõnaraamaduvorm – ku sõnaraamat vallalõ tetä, sis nimisõnaq ommaq sääl nimekäänüsen.

Võro kiilToimõndaq

Võro keelen ei olõq ütsüse nimekäänüsen morfoloogilist tunnust, mitmusõ tunnusõs om kurgupeethelü, midä võro kiräkeelen om märgit tähega q, ülakomaga ', vai hoobis märkmäldäq jäet.

Nimekäänüs ütsüsen ja mitmusõn
Ütsüs Mitmus
kala kalaq
kastõq `kastõq