Orava Vabahussõa mälehtüssammas

Orava Vabahussõa mälehtüssammas om mälehtüssammas, miä om pistü pant Orava valla inemiisi mälehtüses, kiä saiq hukka Vabahussõan vai Edimädsen ilmasõan. Sammas om Orava mõisan.

Orava Vabahussõa mälehtüssammas

Sammas tetti vallalõ 15. hainakuu pääväl 1934. Nõvvokogo võimoq lahiq samba ärq. Tagasitett sammas tetti vallalõ 15. hainakuu pääväl 1989.

Kiri samba pääl

Kaeq viil toimõndaq