Eesti Vabahussõa mälehtüsmärgiq

Eesti Vabahussõa mälehtüsmärke nimekiri lugõ üles Eesti Vabahussõa ja tuuga köüdet sündmüisi ja inemiisi avvos pistü pant mälehtüsmärgiq.

Võromaal toimõndaq

Setomaal toimõndaq

Muial Eestin toimõndaq

A toimõndaq

H toimõndaq

I toimõndaq

J toimõndaq

K toimõndaq

L toimõndaq

M toimõndaq

N toimõndaq

O toimõndaq

P toimõndaq

R toimõndaq

S toimõndaq

T toimõndaq

U toimõndaq

V toimõndaq

Õ toimõndaq

Ä toimõndaq

Kaeq viil toimõndaq