Päälekäänüs

Päälekäänüs vai manoqütlejä vai allatiiv om käänüs, mink päämäne mõtõq om näüdädäq liikmist kohegi pääle: toolilõ, silmäle.

Päälekäänüs võro keelenToimõndaq

Päälekäänüsse lõpp om võro keelen -le / -lõ, miä pandas mano umakäänüssele: kuldsõlõ, saapalõ, keelele.

Nimekäänüs Umakäänüs Päälekäänüs
Kuldnõ Kuldsõ Kuldsõ
Saabas Saapa Saapa
Kiil Keele Keelele

Sakõstõ pruugitas päälekäänüsse asõmal hoobis peräsõnna pääle, kätte vai mano: lavva pääle, imä kätte, kao mano.

LätteqToimõndaq

Iva, Sulev 2007. Võro kirjakeele sõnamuutmissüsteem. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis, 20. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.