Pühäjõgi
Jõgi juusk Võhandu jõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkunnaq Urvastõ, Kanepi
Pikkus 15,3 km

Pühäjõgi om jõgi Võromaal.