Peethelü vai konsonant om helü, mink välläütlemise man peetäs hellü kinniq. Peetühelü vastandis om vabahelü, midä vällä ütelden päses helü vabalt vällä.

Peetüqhelüq ommaq näütüses p, n, s. Võro keele peetüqhelüq võivaq ollaq ka pehmehünüq (võrdlõq sõnavormõ and ja and').

Üts võro ja seto keele esiqumatsit peethelle, midä olõ-õi eesti keelen, om kurgupeethelü ehk kakkõhelü.

Võro kiräviis