Räpinä Vabahussõa mälehtüssammas

Räpinä Vabahussõa mälehtüssammas om mälehtüssammas, minka om pistü pandnu Räpinä kihlkunna rahvas Vabahussõan hukka saanuisilõ ja kaotsihe jäänüisile uma kihlkunna sõamehile. Sammas om Räpinä keskliinan pargin. Tä tetti vallalõ 26. piimäkuu pääväl 1927.

Räpinä Vabahussõa mälehtüssammas

Samba edeküle pääl om üleväh kujotõt risti, keskel Vabahusristi nink all om kiri: "Wabaduse eest langenuile // 1918-1920. // Räpina kihelkond.". Tõisi külgi pääl ommaq üles loetuq Vabahussõan hukkasaanuq, tiidmäldä kaotsihe jäänüq nink haiguisi ja vägivalla ohvriq.

Pildiq toimõndaq

Kaeq viil toimõndaq