Rahva tihehüs om määntse maa-ala rahva hulk jaet tuu pindalagaq.

Rahva tihehüs riike perrä 2006. aastagal

Rahva tihehüs näutäs, mitu inemist eläs keskmädselt üte maa-ala määntsegiq pindalamõõdu pääl (hariligult üte kruutkilomiitre pääl).

Maailma rahva tihehüs 1994. aastagal

Kaeq viil

toimõndaq