Rasõhus vai rasõndus vai (latsõ) kandminõ om tuu ku naanõ kand uman imäkuan last. Tuu nakkas pääle rassõs jäämisega ja lõpõs sünnütämisega, latsõ ärqviskamisõga vai ärqkaotamisõga. Rasõhus kest hariligult 9 kuud.

26. nädälit rassõ naanõ

Imetäjil kutsutas poigõ kandmist tiinüses.

Pildiq toimõndaq