Roosan kampsonin naanõ kuda roosat salli.

Roosa om värm, miä om midägi valgõ ja verevä vaihõpäälist.