Verrev om värm, midä inemise silm näge, ku sinnäq joud valgus lainõpikkusõga 630–740 nanomiitret. Tuu om kõgõ pikembä lainõpikkusõga valgus, midä inemine viil näge. Viil pikembä lainõpikkusõga valgust kutsutas pümmevereväs ja tuud inemine näe-iq.

Verrev

Inemise veri om verrev.

Värmiq valgõ kõllanõ pihlõnõ roosa verrev punanõ pruun rohilinõ sinine lilla hahk hall must