Sõda om katõ vai inämbä osapoolõ sõariistoga võidõlus, midä hariligult peetäs tuuperäst, et saiaq võimo määntsegi maa üle.

Pildikeisi Põh'asõast

Sõto om maailma aoluun kõikaig olnuq.

Kaeq viil toimõndaq