Põh'asõda oll' sõda Roodsi, Vinnemaa, Taani ja tõisi riike vaihõl. Tuud peeti 1700.–1721. aastal, ku Roodsin oll' kuning Karl XII ja Vinnemaal valitś Piitre I. Ku Põh'asõda lõppi, lõppi Eestin Roodsi aig ni nakaś Vinne aig.