Pallitõt hain, midä pruugitas eläjäsöödäs

Süüt om süük, midä eläjile söödetäs.