Elläi tähendäs egapääväkeelen ja filosoofian säänest elolist, kiä elotiidüse (bioloogia) perrä kuulus eläjide riiki, a kiä olõ-iq inemine. Elotiidüsen loetas inemine kah eläjide hulka kuuluvas.

Üleväst kuralt puult: austraalia puukunn, kodokakk, tsiberi tiigri, õuruupa härmävitäi, tigo, rohilinõ merikilpkunn, mehiläne, kala, berberiahv, saagkala, liblik.

Kodoeläjäq ommaq sääntseq eläjäq, kink liht om ärq kodostõt ja kiä eläseq inemiisi man (nt. pini, lehm, hopõn).

Mõtseläjäq ommaq mõtsiguq ja eläseq hariligult vabalt luudusõn (mõtsan, suun, nurmõ pääl vai muial). Mõtseläjide hulka kuulusõq susi, kahr, repän jt.

Eläjide helüq

toimõndaq

Mitmõ hariligumba eläjä helü jaos om inemiisi keelen uma sõna olõman.