Siil vai harilik siil (Erinaceus europaeus) om tsillokõnõ nõklogaq elläi. Eestin eläs ka tõist sorti siile - lõunasiil (Erinaceus roumanicus).

Siil

VällänägemineToimõndaq

Siil om 14-30 cm pikk ja tä kaald 700-1100g. Siili sälän ommaq nõglaq (umbõs 16 000 nõkla), mis ommaq kõgõ inämb 3 cm pikäq.

SüümineToimõndaq

Siili söögis ommavaq: mutugaq ja näide pojaq, liivikõsõq, kunnaq, hiireq, sivvuq, tsirgupojaq ja -munaq.

EloviisToimõndaq

Siil toimõndas päämidselt hämärän ja üüse ja suurõ osa aost tä ots süüki. Talvõl siil makas.