Sindi om liin Tori vallan Pärno maakunnan. Sindi om Pärno jõõ kura perve pääl. Tuu om 14 kilomiitret edesi Pärnost.

Kaehus Sindi liina pääle üle Pärno jõõ ja Sindi sulu
Sindi raatus

Rahvastik toimõndaq

Sindin elli 2011. aastagal 4076 inemist.

Koolitus toimõndaq

Sindin ommavaq Sindi Gümnaasium, Sindi latsiaid ni Sindi Karl Rammi nimeline Muusigakuul.

Kaemist väärt kotusõq toimõndaq

Sääl ommavaq ehitüskunstilidsõlt väärtüslik Sindi raudtiijaam, Sindi raatus ni Sindi-Lodja sild.

Liinan ommavaq Sindi lutõri kerik ja Sindi õigõuso kerik.

Viiral Pärno jõõ hääl pervel om Eesti kõgõ vanõmb elokotus Pulli.

Sammamuudu om kaemist väärt kotus Sindi Gümnaasiumi vana verrev hoonõq.

Kaeq viil toimõndaq