Pärno maakund om põrõhõlladsõ Eesti Vabariigi 1. järgo valitsõmisütsüs, miä luudi 1990. aastagal, ku Eesti NSV Pärno rajuun nimetediq ümbre Pärno maakunnas.

Pärno maakunna umavalitsõmisütsüseq pääle 2017. aastaga umavalitsuisi ümbretegemist


Eesti Vabariigi maakunnaq

Harjo - Hiio - Hummogu-Viro - Jõgõva - Järvä - Lääne - Õdagu-Viro - Põlva -

Pärno - Rapla - Saarõ - Tarto - Valga - Viländi - Võro