Suur Suujärv

Kihlkund: Räpinä kihlkund
Suurus: 5 ha
Korgus merepinnast: 66 m

Suur Suujärv
Kon Suur Suujärv Võromaal om

Suur Suujärv om järv Räpinä kihlkunnan Veriora vallan Meenikunno suun. Tä om Meenikunno suu neläst järvest kõgõ suurõmb.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq