Lahkominek lehe "Kaika suvõülikuul 2014 Osulan" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
(Vahtsõnõ leht: 2014. aastagal peeti Kaika suvõülikuuli Urvastõ kihlkunnan Osulan 8.-10. põimukuu pääväl. Suvõülikooli rektri oll' Saarõ Evar ja pää...)
 
Resümee puudub
2014. aastagal peeti [[Kaika suvõülikuul]]i [[Urvastõ kihlkund|Urvastõ kihlkunnan]] [[Osula]]n 8.-10. põimukuu pääväl. Suvõülikooli rektri oll' [[Saarõ Evar]] ja pääkõrraldaja oll' Rosenbergi Maarika. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Osula koolimajan.
 
==Kava==
===Riidi, 8. põimukuu päiv===
12.30 Tulõjidõ kirjapandminõ
 
13.00 Lõunasüük
 
14.00 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.
 
15.00–19.00 Loenguq Osula koolimajan:
 
15.30 Saarõ Evar. Osula, Sõmmõrpalu ja Kärgula asustusaoluust ja kotussõnimmist.
 
<!--
18.45 Õdagusüük koolimajan.
 
19.00 Kirändüs- ja näütemänguõdak kultuurimajan.
:- Kohaligu rahva näütemäng „Kedä võtta, kedä jättä“.
:- Mõtlõmistiatri edimädse päävä tüü tutvustus.
:- Tal'na Võro Seldsi näütemäng ”Mattklaasist kirst”
:- Kirändüsõdak Hargla Indrekuga.
:Kinkal viil joudu ja tahtmist oll', sai perän kultuurimaja tulõkotussõ man istu.
 
Riididse päävä latsiprogramm koolimaja man 14.30 – 18.00.
 
===Puulpäiv, 11. põimukuu päiv===
[[Pilt:20120811 Raudvasara Valdur.JPG|150px|thumb|Raudvasara Valdur kõnõlõs Käärmanni Alfredist.]]
 
8.00 Hummogusüük koolimajan.
 
9.00 – 12.00 Loenguq kultuurimajan: Võromaa kirändüsest. Harglõ kandi ao- ja kodoluust.
 
9.00 Teemägi Ene ja Ranniku Silva. Harglõ kooli aoluust.
 
9.30 Kõivupuu Marju. Harglõ kandi rahvaluulõst, uskmiisist, luudusliisist pühäkotussist ja ristipuiõst.
 
10.00 Kohvi- ja tsäivaih kultuurimajan.
 
10.30 Allasõ Tiia. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga ehk ärtundmiisi taa tii päält.
 
11.00 Krulli Hasso. Võromaa ja võrokeelitsest kirändüsest.
 
11.30 Raudvasara Valdur. Käärmanni Alfred – legendaarnõ Harglõ mõtsaveli.
 
Mõtlõmistiatri edimäne puulpääväne ülesastminõ.
 
Puulpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.00.
 
12.00 Lõunõsüük koolimajan.
 
13.00 – 18.00 Ekskursiooniq ja matkaq.
 
Tan jaetas seltskund katõs ja perän vaihtõdas seltskundõ. Vaihtus om kell 15.30.
:- Bussiga sõit Koivaliina ja Taheva mõisahe – juhatasõq Pae Taavi ja Kõivupuu Marju.
:- Jalaga käük Harglõn – kalmuaid, apteek, kerik jne – juhatas Kadaja Üllar.
:- Ette teedä andnuilõ kanuusõit.
 
18.00 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Salumäe Külli ja Hollo Toivo.
 
19.00 Õdagusüük koolimajan.
 
20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
:- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit.
:- Mõtlõmistiatri tõnõ ülesastminõ puulpäävädsel pääväl.
:- Kaias vahtsõt lühifilmi „Savvusann vanal Võromaal“.
:- Harglõ kooli latsi näütemänguq „Kaupmiis Tuutu ja Kratu“ ja „Bussijaaman“.
:- Tal'na Võro Seldsi naisi lauluansambli „Liiso“ etteastminõ.
:- Taheva valla latsi rahvatandsurühmä etteastminõ.
:- Sõs esines paigapääline naisi rahvatandsurühm, kiä joba kõiki simmani alostusõs tandsma kutsvaq.
:Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.
 
===Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv===
[[Pilt:20120812_Kaika2012_Harglõ_kooli_latsõq.JPG|200px|thumb|Harglõ kooli latsõq laulvaq suvõülikoolist osavõtjilõ.]]
 
8.00 Hummogusüük koolimajan.
 
9.00 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orientiirümisega) matk Harglõ kooli lähkün.
:Matka ettevalmistaja om Kotovi Toivo, kiä alostusõs rata, tsihilöüdmist ja kaardilugõmist lühkült oppas. Tett om kats marsruuti: pikemb ja lühemb, et inemise saassiq uma jovvu perrä hindäle parra valliq.
:Kiä tsihilöüdmise-matkalõ ei tahaq minnä, saa kävvü kaeman ökoküllä. Juhatas Raudsepä Kallõv. Buss ökoküllä lätt kell 9.00 Harglõ kooli mant.
 
10.30 Kohvi- ja tsäivaih koolimajan.
 
11.00 – 12.00 Loenguq koolimajan: Võro liikminõ: suunaq ja tsihiq.
 
11.00 Kama Kaido. Võrokõisi lipu konkursist.
 
11.30 Kuuba Rainer. Võro instituudi tsihiq ja tsihikeseq.
 
Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 11.00 – 12.00.
-->
 
 
==Kirändüs==
18 615

muudatust