Riikevaihõlinõ Verevä Risti ja Verevä Puulkuu Liikminõ – teised keeled