Taa artikli kõnõlõs tsaariaigsõst kubõrmangogümnaasiumist; roodsiaigsõ gümnaasiumi kotsilõ kaeq artiklit Tarto gümnaasium (roodsiaignõ).

Tarto gümnaasium oll' poiglatsi kroonukuul Tarton, miä tüüt' 18041918. 1804–1890 oll' kooli amõtlinõ nimi Tarto Kubõrmangogümnaasium ja 1904–1918 Tarto Aleksandri Gümnaasium. Algul oll' 3-klassilinõ, vaihhõpääl 5- ja 7-klassilinõ ni aastagast 1890 8-klassilinõ. Tarto gümnaasium oll' klassikalidsõ opikavaga Eesti kõgõ suurõmb keskkuul, miä and' 1809–1917 Tarto ülikuuli immatrikuleeritüist eesti üliopilaisist põhilidsõ osa (40,1%). Gümnaasium lõpõt' tegevüse 1918. 1919 anti koolimaja üten eestläisist opilaisiga Treffneri gümnaasiumilõ.

Tarto gümnaasiumin ommaq opnuq Akeli Friedrich, Faehlmanni Friedrich Robert, Hessi Germain Henri, Hurda Jakob, Parroti Johann Jakob Friedrich Wilhelm, Schrencki P. L., Struwe Otto Wilhelm, Suitsu Gustav jt.