Tiisikus vai tiisik om külgenakkaja tõbi, miä hariligult pand põdõma tävvüq, a või kurja tetäq tõisilõgi iho jakõlõ. Tiisikust tekütäs tiisikusõpisiläne Mycobacterium tuberculosis, miä liigus tõbitsõlt inemiselt tõisilõ õho kaudu.

Tiisigu röntgenipilt

Tiisikus om rassõ tõbi ja tuu kätte ommaq pall'oq inemiseq ärq koolnuq. Inemise kotsilõ, kiä tiisikust põdõ, üteldäs tiisik.