Külgenakkaja tõbi

Külgenakkaja tõbi om tõbi, minka inemine vai elläi või saiaq tõõsõlt inemiselt vai eläjält saiaq põdõma pandvidõ pisolaisi (nt. viiruisi, pisiläisi, siini jne.) abil.

Näütüses katsk ja gripp ommaq külgenakkajaq tõvõq.