Uuroja
Jõgi juusk Alakõrdsi ujja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Pikkus 4,5 km

Uuroja vai Lõhtsuu oja om uja Urvastõ kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Alakõrdsi ujja paigan, kost tuu suuni om 14,5 km.