Väärnimi vai priinimi vai perrenimi om inemise inämbjaolt esäst saaduq nimi. Väärnime perrä saa kaiaq sugulasõs olõmist.

Väärnimi või tullaq ka imäst vai vanavanõmbist.

Väärnimmi pandas egän kultuurin esimuudu – näütüses Skandinaavia riigen om vana kommõq, et väärnimes saa esänimi ja -son (poig) vai -dóttir (tütär). Islandil om tuu kommõq viil alalõ.

Väärnimeq Vanal-Võromaal

toimõndaq

Lõuna-Eestin panti inemiisile rohkõmb eesti- vai võrokeelitsit nimmi, Põh'a-Eestin rohkõmb s'aksakeelitsit.

Vanal Liivimaal saiõq nimmis egäpäävädseq sõnaq – mõnõ puu (Tamm, Saar, Kask) vai eläjä (Ilves, Rebane, Jänes) nimi.

Tuud om hästi nätäq ka seo ilma aigu, ku vana kiräkeele perrä ommaq alalõ viil lõunaeestikeelidseq nimeq nigu Mõttus, Kattai, aga ka Pähn, Mõtsnik, Hõrak jne.