Väimälä mõisa (sks. k. Waimel, Alt-Waimel) oll' perismõisa Põlva kihlkunnan põrõhõlladsõ Võro valla alal. Edimäne tiidüs Väimälä mõisast om aastagast 1590. Mõisahuunõq jääseq Väimälä alõvikku Võro-Põlva tii viirde. Richteride aol 19. aastagasaa alostusõn vällä ehitet sümmiitriline varaklassitsistlik mõisakompleks om üts ilosampi Võromaal.

Väimälä mõisa päähoonõ iist puult, 2013.a

Inemiseq

toimõndaq
  • 11. joulukuu pääväl 1744 kinke keisrinna Elisabeth mõisa kantslerile krahv Bestuzev-Ruminilõ.
  • 18. aastagasaa lõpust pääle oll' mõisa Richteride käen.
  • 1870 läts' mõisa Löwenide kätte ja jäi sinnäq 1919. aastaganiq.
  • Perämäne umanik oll' 1902. aastagast Löweni Bernhard Ludwig.
 
Väimälä mõisa vankrikuur 2011.a

Mõisakompleksi keskusõs oll' ütekõrdnõ lammõ katussõga päähoonõq, miä oll' tagakülega Väimälä järve poolõ. Huunõ fassaadi kaunistiq pilastriq - keskrisaliidil neli pilastrit ja kummalgi külgrisaliidil kats paarinpilastrit. Kaarjadsõq müürüq veiq päähuunõ külgi päält kokko katõ siibhuunõgaq - noist üts oll' val'tsõjamaja, tõnõ tiinjidemaja. Siibhuunidõ keskkotussil ommaq kolmnukkfrontooniq ni sainapind om sääl rusteerit.

Kavvõmban palistivaq päähuunõ iin olõvat avvotsõõri kaarjidõ võlvõga ait ni tall-tõllakuur. Majandushuunõq olliq päämidselt päähuunõst põh'a puul. Majandushuunist kõgõ põnõvambaq ommaq kellätorn ni maakivest laut.

Päähoonõq ni tuu siibhuunõq olliq ehidüq rikkaligu peenükese dekooriga rusteeringide, pilastridõ, girlandõ jm. ilostuisiga. Tuu dekuur om s'oo ilma aigo parõmbihe alalõ püsünü siibhuunil.

Mõisa päähoonõq palli maaha Vabahussõan 1919. aastagal. Ildampa tetti hoonõq jälq kõrda ni sääl ommaq aastakümnit olnuq mitmõsugumadsõq opiasotusõq. S'oo ilma aigo tarvitas mõisakompleksi Võromaa Kutsõhariduskeskus, miä om külh uma põhitegemiseq veenüq 20. aastasaa lõpun sinnäqsamma mano ehitet vahtsõhe huunõhe. Mõisa päähoonõq palli tõist kõrda 1950. aastagil; pääle kõrdategemist saad vällänägemine om püsünü täämbädse pääväniq.

Inämbüs mõisa kõrvalhuunit ommaq uma vana moodu perrä alalõ püsünü, sh. huunõq päähuunõ iin olõva platsi ümbre. 20. aastasaa tõsõl poolõl om mõisasüäme lähkühe ehitet hulgahna vahtsit majjo, tuuga om Väimälä muutunu peris suurõs alõvigus.

Kar'amõisaq

toimõndaq
  • Haigri
  • Korgõmäe
  • Põõna
  • Väiso

Kaeq viil

toimõndaq

Välisllingiq

toimõndaq