Võrgokaeja (vai lehitsejä) om puutriprogramm, mink abil om võimalik otsiq, kaiaq ja pruukiq võrgon, paikvõrgon vai tarvitaja puutrihe pästetüisi võrgolehti pääl olõvat teedüst.

Võro Vikipeediä artikli matõmaatikast (Hulkõ kogo) vallalõ võet võrgokaeja Avant Browseri võrokeelitsen versioonin

Võrgokaeja pruukmist Internetin üteldäs müllämises vai roitmisõs.

Võro kiilde ommaq aastil 2000-2010 ümbre pantuq tasolda võrgokaemisõ programmiq Opera ja Avant Browser. Naidõ ei ka muiõ võrgokaejidõ vahtsõmbit versiuunõ olõ-õi siski võro kiilde pant.

Kaeq viilToimõndaq