"Võru keel" om Keema Hella raamat võro keele, innekõkkõ timä grammatiga kotsilõ. Raamat om vällä ant 1997. aastagal Imäkeele seldsi puult.

Sisukõrd

toimõndaq
Eessõna 3
Võru kirjaviisist 5
Võrumaa keelerühmadest 9
Vormiõpetus 21
Tekstid 57
Vähemtuntud sõnu 73


Autor: Keema Hella
Välläandja: Imäkeele Selts
Välläandmiskotus: Talliin
Ilmumisaastak: 1997
Lehekülgi arv: 88
Toimõndajaq: Sepä Aldi ja Mere Mart
Kaasõ kujondajaq: Tenderi Tõnu ja Täpsi Aivar
Tehniline teostus: Kaalu Helju ja Heina Indrek
Korrõktuuri lugõjaq: Nigola Salme ja Tenderi Tõnu
ISBN: 9985-9007-3-1