Valgamaa (läti keelen Valkas apriņķis) om aoluulinõ maakund Põh'a-Lätin ja Lõuna-Eestin.

Valga maakund (vai Valga kreis) tetti 1783. aastagal Katariina II otsussõgaq Riia ja Cēsise maakunna ossist. Suurõmbalt jaolt jäi tuu Läti alalõ, Eesti alalõ jäi Lukõ ja Härgmäe kant.

1920. aastagal tetti Eesti Vabariigi Valga maakund, kohe võeti pääle Valgamaa Eesti osa viil Võromaa, Tartomaa ja Viljandimaa tükke. Tuu maakund kaotõdiq 1950. aastagal, ku Eesti valitsõmisütsüisis saiq rajooniq.

Valgamaa kihlkunnaq toimõndaq

Valgamaal om 11 kihlkunda, noist 9 ommaq Läti alal ja 2 - Lukõ ja Härgmäe - küünüsseq Eesti alalõ.

Välislingiq toimõndaq


Eesti aoluulidsõq maakunnaq
Harjomaa - Järvämaa - Läänemaa - Pärnomaa - Petserimaa - Saarõmaa - Tartomaa - Valgamaa - Viländimaa - Viromaa - Võromaa