Valgjärv


Kihlkund: Räpinä kihlkund
Suurus: 6,3 ha
Keskmäne süvvüs: 6,2 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 11,7 m
Korgus merepinnast: 57 m

Valgjärv
Kon Valgjärv Võromaal om

Valgjärv om järv Räpinä kihlkunnan Veriora vallan Nohipalon. Tä om Eesti üts kõgõ läbipaistvamba viiga (kooni 10 m) järv.

Valgjärv om umbjärv.

Valgjärvest umbõs 0,5 km lõunõ puul om Mustjärv.

Viieläjäq ja -kasvoq toimõndaq

Valgjärven om haruldast luuduskaitsõalost vesilobeeliat. Kallost om päämäne ahhun, viil om haugi.