Mustjärv

Kihlkund: Räpinä kihlkund
Suurus: 21,9 ha
Järvest juusk vällä: Rebäsmäe oja
Pikkus: 890 m
Lakjus: 390 m
Keskmäne süvvüs: 3,9 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 8,9 m
Korgus merepinnast: 60,4 m
Vii hulk: 854,1 tuh. m³

Mustjärv
Kon Mustjärv Võromaal om

Mustjärv om järv Räpinä kihlkunnan Veriora vallan Nohipalon. Järv om Meenikunno maastigukaitsõalal.

Järve veereq ommaq soitsõq. Vesi om väega tummõ ja paistus väega veidüq läbi (0,4-1,0 m).

Mustajärve juusk uja, miä tulõ Meenikunno suust, nink järvest vällä juusk Rebäsmäe oja. Vesi vaihtus ärq 2,9 kõrda aastagan.

Mustastjärvest umbõs 0,5 km põh'a puul om Valgjärv.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq

Kasvõ om õnnõ 7 lihti. Kallo om veidüq.