Vana-Koiola kuul oll' kuul Põlva kihlkunnan Laheda vallan Vana-Koiola külän. Kuul tüüt' aastagil 1926-2010, tä om olnuq nii algkuul ku ka põhikuul. Vanaq kooli huunõq ommavaq õkvalt Vana-Koiola järve veeren, põh'a puul.

Vana-Koiola kuul 2007. a.

Aolugu toimõndaq

Neläklassilinõ Vana-Koiola algkuul naas' tüüle 1926. aastagal Vana-Koiola rendimõisa huunõn. Kooli edimäne juhataja oll' Henno Alfred, kiä tüüt' koolin 1941. aastaganiq. 1946. aastagal tetti kuul säitsmeklassilidsõs, 1962. aastagal katsaklassilidsõs, 1989. aastagal ütsäklassilidsõs, 2001. aastagal jälq kuvvõklassilidsõs algkoolis. 2010. aastagal, ku opilaisi oll' jäänüq väega veitüs, panti kuul kinniq.

Kõgõ pikembält oll' kooli juhis Polli Aksel, kiä juhtõ kuuli päält 25 aastaka (1953-1979). Timä aol paranõsi kooli majanduslik olukõrd joudsahe: kuuli panti eelektri, koolimajalõ ehitediq mano vahtsõnõ jago ja süüklahoonõq.

85 aastaga joosul oll' koolil 13 juhti ja päält saa oppaja.

 

Juhatajaq toimõndaq

 • 1926-1941 Henno Alfred
 • 1941-1942 Värsi Leida
 • 1942-1944 Tuulingu Enn
 • 1944-1952 Raidla Viktor
 • 01.09.1952-31.10.1952 Seeba Helmut
 • 01.11.1952-14.12.1953 Juhansoni Aleksander
 • 15.12.1953-31.08.1979 Polli Aksel
 • 01.09.1979-31.08.1981 Luiga Heino
 • 01.09.1981-31.08.1999 Silmä Mai
 • 01.09.1999-2003 Kuusiku Anne
 • 2003-2008 Lillemäe Siret
 • 2008-2010 Laansalu Anneli
 • 2010 (5 kuud) Toova Ellen

Lõpõtajaq toimõndaq

Aastil 1949-2000 lõpõt' kooli 545 opilast. Noist tuntumbaq ommaq bioloogiadoktor Saksa Valdur ja mõtsamajandusõ tippspetsiälist Tasso Enn.

Kuul ja võro kiil toimõndaq

Vana-Koiola koolin om opat võro kiilt ja opilasõq ommaq ossa võtnuq võrokeelitside kirätöie võistluisist. 2005. aastagal peeti kooli man 17. Kaika suvõülikuul.

Kaeq viil toimõndaq

Välislink toimõndaq