Wikipedia:Pääkõrraldajaq

Pääkõrraldaja (as'aajaja) om vikipeediä kõrraldaja, kiä saa pandaq paika vahtsit kõrraldajit ja aja muid tähtsämbit vikipeediä asjo.

Kaeq viilToimõndaq