Ütiskund om inemiisi ütenkuun elämise ja ütsüte avitamisõ viis üten inemiisi umavaihõl ja võimoga läbisaamisõ viisega. Laemban mõttõn või ütiskund tähendäq määntsegi piirkunna vai maa vai kasvai kõgõ ilma inemiisi.

Viimätsil aastasatol om olnuq mitmit ütiskunnaseletüisi.

  • Ütiskund nigu organism. Inemiisi ütiskund om inemiseq kõik kokko, nigu üte suurõ eläjä kihä (inne 20. aastasata küländ tavalinõ seletüs).
  • Ütiskund om nigu üleüldine lepüng inemiisi vaihõl (Rousseau).
  • Ütiskund om luudu osa, millel inemisele umatsõq erilidseq häädüseq (Spinoza, Diderot)
  • Ütiskund om ütstõsõ tegemiisist ja tahtmiisist arvosaaminõ.
  • Ütiskund nigu süstem, mink seen mitmasugumadsõq funktsiooniq (Merton Robert King ja Talcot Parsons).
  • Ütiskunna kolmõsjaotumisõ arusaaminõ. (Steiner)
  • Ütiskund om kõrraldõt puutrivõrkõ muiõ võrkõ perrä. (Manuel Castells)

Kaeq viil

toimõndaq