Asti Karla (Karl Ast vai Karl Rumor; 18661971) oll' eesti kiränik ja poliitigamiis'.

Kirämiis' sündü Orava vallan Pääväkeste talon ja oll' perren kuvvõs, viimäne lats'. Kõgõ noorõmb lats' om hää ollaq – tuud iks hoiõtas vähä rohkõmb. A pois'kõnõ esiq oll' kõva ruubõlõja, kinkalõ miildü koiruisi tetäq. Ku mõni vahtsõnõ temp oll' tett, üteldi kõrragaq: Karla tüü. Tä käve Kahkva küläkoolin, päält tuud tulliq kooliq Vahtsõliinan ja kõgõ lähkümbän liinan – Petserin. Tarto Treffneri koolin nakas' tä Rumori nime all juttõ kirotama.

Tsaariao lõpun oll' tä aokiränik ja tekk' salaja poliitikat. Kirämiis' panti esikiq vangi ja pässi vaivalt maaha laskmisõst. Timäst sai üts' Eesti sotsialistõ partei alostaja. Ku elo keerolidsõs läts', tull' tä jälkiq kodotallo varjo.

Eesti Vabariigi aigu oll' Ast-Rumor esikiq ministri ja kavva aigu Riigikogon. Sis läts' Eesti konsulis Brasiiliahe. A Tõõnõ ilmasõda tull' pääle ja tä pidi sinnäq jäämä peris 18 aastagas. Elo viimädse otsa elli New Yorgih, kohe kuuligiq. Maailmamehe tuhk visati tä hindä tahtmist pite Atlandi ilmamere pääle lakja.

Ast-Rumor kirot' nii romaanõ (näütüses «Krutsifiks»), jutussit («Tuled sügisöös») ku mälehtüisi («Aegade sadestus»).

Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.