Eesti Keskeräkund (eesti keelen Eesti Keskerakond) om Eesti eräkund, miä luudi 1991. aastagal.

Eesti Keskeräkunna logo

Eräkunna populaarsus om 1990. aastidõ lõpust stabiilsõlt küländ korgõ püsünüq. Partei pikäaolidsõ liidri Savisaarõ Edgari vaiht 2016. aastagal vällä Ratta Jüri. 2019. aastaga Riigikogo valimiisil sai Keskeräkund 23,8% hellest ja 26 kotust parlamenti.

Keskeräkunna ideoloogiat om peet kuratsentristligus, populistligus ja sotsiaalliberaalsõs. Partei tugõjaskunnan ommaq innekõkkõ vähämbä sissetulõgiga inemiseq ja vinne imäkeelega inemiseq.

Keskeräkund kasvi vällä Rahvarõnnast[1] ja luudi 12. rehekuu pääväl 1991, edimehes sai Savisaarõ Edgar. Kooniq 17. mahlakuu pääväniq 1993 kand' eräkund nimme Eesti Rahva-Keskerakond.[2]

2016. aastagal sai eräkunna edimehes Ratta Jüri[3] ni Keskeräkund tei vahtsõ valitsusõ Sotsiaaldemokraatligu Eräkunna ja IRL-ga (Ratta Jüri edimäne valitsus)[4].

2019. aastaga Riigikogo valimiisil sai Keskeräkund 23,1% hellest ja 26 kotust Riigikokko.[5] Tetti vahtsõnõ valitsus EKRE ja Esämaaga.[6]

2019. aastaga Õuruupa Parlamendi valimiisil sai Keskeräkund 14,4% hellest, miä and üte saadigukotusõ (Toomõ Yana)[7].

  1. Saartsi Tõnis. Persistence and decline of political parties: the case of Estonia. East European Politics, 2015, Vol. 31, No. 2. Lk 214
  2. Eesti Keskeräkund (K). Erakonnad.info. (eesti keelen)
  3. Eesti Keskeräkund (K). Erakonnad.info. (eesti keelen)
  4. FOTOQ ja VIDEO: valitsus and' ammõdivandõ. ERR, 23.11.2016. Pruugit 31.12.2021. (eesti keelen)
  5. 2019. aastaga rRiigikogo valimiisi tulõmusõq. Pruugit 31.12.2021. (eesti keelen)
  6. Ratta Jüri valitsus and' ammõdivandõ. ERR, 29.04.2019. Pruugit 31.12.2021. (eesti keelen)
  7. 2019. aastaga Õuruupa Parlamendi valimiisi tulõmusõq. Pruugit 31.12.2021. (eesti keelen)