Eesti rahvakallendri om rahvakallendri, miä om tarvitusõl Eestin. Sagõhõhe peetäs võro ja seto rahvakallendrit kah eesti rahvakallendri osas.

Hariligult, ku kõnõldas eesti rahvakallendrist, mõtõldas tedä sääntsel kujol, niguq tä oll' vällä kujonuq 19. aastagasaa keskpaigas.

Kaeq viil toimõndaq