Võro rahvakallendri om rahvakallendri, miä om tarvitusõl Võromaal.

Tähtpääväq

toimõndaq

Liikjaq pühäq

toimõndaq

Kaeq viil

toimõndaq