Seto rahvakallendri om rahvakallendri, miä om tarvitusõl Setomaal.

Tähtpääväq toimõndaq

Vahtsõaastakuu toimõndaq

Radokuu toimõndaq

Urbõkuu toimõndaq

Mahlakuu toimõndaq

Lehekuu toimõndaq

Piimäkuu toimõndaq

Hainakuu toimõndaq

Põimukuu toimõndaq

Süküskuu toimõndaq

Rehekuu toimõndaq

Märtekuu toimõndaq

Joulukuu toimõndaq

Liikjaq pühäq toimõndaq

Kaeq viil toimõndaq