Kaika suvõülikuul 1994 Põlvan

Kaika suvõülikuul 1994 Põlvan peeti Põlva kultuurikeskusõn. Tan oll' suvõülikuul edimäst kõrd liinan. Kiumal mängiti Kõivo Madisõ ja Lõhmusõ Aivo näütemängo "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl". Keset näütemängo naas' sadama piksõvihma, eelektri läts' ärq ni näütemäng lõppi kündlevalgõn.