Keskriigiq vai Nelikliit (inglüse keelen Central Powers, s'aksa keelen Mittelmächte) oll' sõalinõ liit Edimädsen ilmasõan. Sinnäq kuuluvaq:

Sõalidsõq liidoq 1914. aastagal

Keskriigiq sõdõq Antandi moodustanuq Ütiskuningriigi, Prantsusmaa ja Vinnemaa vasta. Edimält oll' Keskriike hulgan Itaalia kah, a tuu läts' ildampa üle Antandi poolõ pääle.