Wikipedia:Lühkü pruukmisoppus

(Ümbre saadõt artiklist Lühkü pruuk'misoppus)

Lühkü pruukmisoppus (noilõ, kiä viisi-i pikki oppuisi lukõq): sinidseq lingiq veeväq olõmanolõvidõ artiklidõ mano; verevile lingele om artikli mõtõld, a tuu tulõ viil kirotaq. Verevät linki klõpsatõn saat leheküle pääle, kohe saat kirotaq vahtsõ artikli. Ku verevät linki olõ-i, saat vahtsõ artikli luvvaq õkva päälehelt: kirotat artikli luumisõ kasti sisse artikli nime, vaotat nuppi Luuq leht ja nakkat artiklit kirotama. Tõõnõ võimalus om kirotaq vahtsõ artikli nimi otsmiskasti ja vaodaq suurõndusklaasi pääle vai riavaihtusõ klahvi (Enter). Ilmus lehekülg tekstiga, et säänest artiklit olõ-i. Säältsamast tekstist lövvät ka artikli nime verevä lingi. Klõpsat sinnäq pääle ja nakkat kirotama.

Miä edesi?

toimõndaq

Ku olõt uma jutu ärq kirotanuq, sis vaodaq tuu pästmises nuppi "Pästäq" (Save). Ku panõt sõna katõkõrdsidõ nulksulgõ [[ ]] sisse, sis luut lingi tõõsõ artikli pääle. Midä om vaihõpääl tett, tuud näet perämäidsi muutuisi leheküle päält. Katõgoorijidõ abiga näet ka tõisi samma asja pututavit artikliid. Ku artiklin jäi midägi segätses vai jäi tarvilinõ teedüs löüdmäldä, sis panõq umaq küsümüseq nuppõ "Arotus" (Discussion) ja "Muudaq lätteteksti" (Edit) abiga sama artikli arotusküle pääle. Har'otaq võit liivakastin.

Kaeq viil

toimõndaq