Labajalg om jala kõgõ alomanõ osa. Labajalaluid om 5 tükkü, noidõ otsan ommaq varbaluuq.

Suurõ inemise ja latsõ labajalaq