Jalg om asi, mink pääle toetõdas; miä hoit asjo pistü. Eläjäq tarvitasõq jalgo viil ütest paigast tõistõ liikmisõs. Tsirgõl ja inemiisil om kats jalga. Tooliq ja lavvaq saisvaq kah pistü jalgo pääl.

Naistõrahva jalaq


Eläjä jalg toimõndaq

Eläjil om hariligult 2 vai 4 jalga (näütüses sälgroodsoga eläjäq), vai sõs 6, 8, vai 12 (näütüses mutiguq ja härmävidäjäq). Mõnõ eläjä jalgo kotsilõ üteldäs käpp (nt. pini, kass, kahr, jänes), tõisi puhul tarvitõdas iks sõnna jalg (lehm, lammas, põdõr, kunn).

Inemise jalg toimõndaq

Inemise jala jaoq ommaq jalavars, jalajakk ja labajalg.

Kaeq viil toimõndaq