Närv om nööri muudu asi inemise vai eläjä seen. Närv sais kuun närvikiudõ kimpõst. Närvi mõtõq om edesi andaq märgüssit, näütüses helü-, valgus- ni valumärgüssit.

Keskel om nätäq närvi kihhä, minkal ommaq küllen väikumbaq (tendriidiq) ja suurõmbaq (akson) hannaq

Närvekiudõ om katõsugumaisi:

  • tundõnärviq vai sensoorsõq närviq, miä võtvaq märgüssit väläst ja saatvaq aivõ sisse;
  • liigutajanärviq vai motoorsõq närviq, miä andvaq lihassilõ ni riistolõ nõvvõt, midä piät tegemä.

Om ka segänärve, mink seen ommaq mõlõmbaq - tundõ- ni liigutajanärve kimbuq.

Närv kuustus 1) närvi kihäst ja 2) aksonist ni tendriidest (närvi jakõst).