Nurmeotsa Sulo

Setomaa ülembtsootska

Nurmeotsa Sulo (27. räüsäkuu päiv 19504. radokuu päiv 2021) oll´ seto ülembsootska ja kultuuritegeläne.

Tä sündü Poloda nulga Selisä küläh, koh elli kogo uma elo. Koolitiid käve tä Igrisõ algkoolih, Mikitämäe koolih ja Väimälä tehnikumih. Mikitämäe 8-klassilidse kooli lõpot´ aastagal 1966[1] ni Väimälä näüdüssovhoostehnigumi aastagal 1970.[2]

Nurmeotsa Sulo laul´ 30 aastakka leelokoorih Helmine, minkäst 25 aastakka oll´ pargi vidäjä ni juhendaja. Tä laul´ ka Leiko leelokoorih ja mõnõ aastaga Kuldatsäuga leelokoorih ni tandse ainukeseh seto segätandsurühmäh Hõbehall.[3]

1999. aastaga suvõl Seto kuningriigi pääväl valiti Nurmeotsa Sulo ülembsootskast. Tä oll´ ülembtsootska aastagil 1999–2000 ja päält tuud Seto Kuningriigi kroonikogo sootska. Tä oll´ ka nellitõist kõrda Seto Kuningriigi sõasuurõmb ja juhat´ sõaväe paraati.[3]

"Mu meelest om õga tüü tähtsä, aamõtit om mul olnu’ tõõga hulga, mino jaos oll vaest kõgõ miildejääväb tüü Seto raadio man Kaguraadioh. Taa man avasti hindä jaost pall´o vahtsõt, midä varahaba nigu tiiä-äs, taad eriti inemistõst ja näidõ probleemest tõõsõl puul kontrolljuunt," ütel uma 60. aastaga juubõli Nurmeotsa Sulo intervjuuh Poloda Helüle.[4]

Aastagal 2019 and´ Setomaa vald tälle Vabarna Anne umakultuuripreemiä.[5]

Nurmeotsa Sulo oll´ 1993. aastagast pääle Mikitamäe vallavolikogoh, aastagani 2003 vallavolikogu esimiis. Tä oll´ ka Mikitämäe vallavanõmb aprillist 2004 kooni 2005. aastaga septembrini.[6] Nurmeotsa Sulo oll´ valitu Mikitämäe vallavolikogohe õga kõrd 1993. aastagast pääle kooni vald läts Setomaa valla ala 2017. aastal.[7]

Tä kuulu Keskeräkunda alatõh maist 1997.

  1. http://www.mikita.edu.ee/html/index.php/koolipere/vilistlased-4/2-uncategorised/110-1957-1972
  2. http://vvk.ee/varasemad/k05/kandidaadid/3606.html
  3. 3,0 3,1 Kroonikogo: Nurmõotsa Sulo.
  4. Nurmeotsa Sulo – 60. Poloda Helü, 31.10.2010.
  5. Setomaal jagati välja Anne Vabarna nimelised elutööpreemiad. ERRi uudisteportaal, 16.12.2019.
  6. Sulo Nurmeots sai vallavanemaks, Õhtuleht, 2. aprill 2004
  7. Riigi valimisteenstüse kodoleht