Setomaa Śoo artikli om seto keeleh

Poloda nulk om üts Setomaa katõsttõistkümnest nulgast. Tä om nulgõst kõkõ suurõp. Nulga keskus om Mikitämäe külä.

Poloda nulk nakas pääle Võõpsu küläst ja lätt piuta Nedsäjä küläni vällä. Õdagu poolõh om viirmäne Järvepää külä ja hummogu poolõh Õrsava külä.

Kokko om Poloda nulgah pia 40 küllä. Parhillatsõ valdu perrä jagamisõh terveh Mikitämäe vald ja Verska valla õdagupuulnõ jago, miaq jääs katõlõ poolõ Tarto-Petsere tiid kooni Verska laheni ja Õrsava järveni.

Maastiku poolõst om Poloda nulk tasanõ - siih om järveranda, kats Setomaa piirijõkõ - Mädäjõgi ja Võhandu jõgi.

Poloda nulgah ommaq säntseq küläq: Võõpsu, Pedäjäalostõ, Varõsmäe, Haudjasaarõ, Käre, Mäeussaia, Laosina, Liiva-Laosina, Töganitsa, Rainova, Rääsolaanõ, Mikitämäe, Kotelniki, Puugnitsa, Soelaanõ, Suurõ-Usinitsa, Väiko-Usinitsa, Igrisõ, Kito, Selise, Järvepää, Ts'olgo, Suurõ-Rõsna, Karisilla, Ton'a, Lobotka, Ersava, Suurõ-Treski, Väiko-Treski, Suurõ-Nedsäjä, Väiko-Nedsäjä.

Kirändüs

toimõndaq
  • Hõrna Aare, "Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ'", Setomaa nr. 187, 04.05.2009.


Setomaa nulgaq

Irboska nulk - Koolina nulk - Luhamaa nulk - Mokornulk - Poloda nulk - Raakva nulk - Saatserinna nulk - Saurova nulk - Seeritsä nulk - Tsätski nulk - Vaaksaarõ nulk - Üle-Pelska nulk