Pääministri om ministri, kiä juhatas valitsust, mitmin riiken ka vällä- ja kodopoliitikat ni om valitsusõ päämiis. S'aksamaal ja Austrian pääministri nimetüs om liidokantslar.

Churchilli Winston oll' ütś häste tunnõt Suuŕbritannia ministri

Ka riike seen või ollaq mõnõ mitte-hindäperi ala pääle määrätü oma pääministri, nii om näütüses Kanada provintsõl ja Fääri saaril.

Pääministri Eestin toimõndaq

Pääministri om põhisäädüse perrä Vabariigi Valitsusõ tüü juhataja. Tä ei juhiq üttegi ministeeriummi.

Pääministri juhatas valitsusõ kuunolõkit ni kirotas alla valitsusõ õigusaktele. Pääministri või nõudaq tõisilt ministrelt seletüst näide tegemiisi kotsalõ ni andaq näile kõrralduisi.

Vabariigi Valitsusõ säädüsin kirotõt johtumisi kõrral tii pääministri Vabariigi Presidendile pakmisõ muutaq valitsusõ kuunsaiso.

Pääministri vii täüde ka tõsõq kohussõq, midä täl tulõ säädüisi perrä tetäq. Näütüses om pääministri ka tiidüs- ja edendüsnõvvokogo edemiis.

Pääministri edüstas valitsust. Täl om tähtsä osa riikevaihõlidsõn läbikäümisen ni Õuruupa Liido asjon. Eesti poliitilidsõq tsihiq Õuruupa Liidon pand paika valitsus, aga pääministri juht Õuuupa Liido küsümüisi riigi seen.[1]

Lätteq toimõndaq

  1. https://www.valitsus.ee/et/peaminister-ministrid/peaminister-juri-ratas-0 (Pruugit 17.09.2020)