Põlva kalmuaia väreht, ehitet 1907.
Põlva kalmuaia väreht

Põlva kalmuaid vai Põlva kalmistu vai Põlva matus om Põlva kihlkunna kõgõ tähtsämp kalmuaid. Tä om Põlva liina keskosan Orajõõ ürgoro nõlva pääl. Kalmuaial om jõõ puul kats uhkõt savikivvest värehtit, miä ommaq ehitedüq 1907. a. Ruumipuudusõ peräst matõtas perämädsel aol Põlva kihlkunna inemiisi rohkõmb 1990. aastagil tettühe vahtsõhõ Rosma kalmuaida.

Kuulsambist inemiisist ommaq Põlva kalmuaida matõduq:

Rahvajutt toimõndaq

Uma sõsara Annõ käest om Hurda Jakob üles kirotanuq sääntse jutu.

Põlva matuse takah om üts raha-keldre. Kui Jaanipäivä ööse keriko taga nulkmatsest aknast, naiste poole päält, vahit, sis näet kelrde usse ja piida ärä ja saat teedä, kos kotal vara-keldre sais ja võit sis raha kätte saija. Ent vahtma peäp inemine läbi musta täko taoste, muido ei näe.

Välislink toimõndaq